Ba?kandan
Ba?kan?n Öz Geçmi?i
Ba?kan?n Öz Geçmi?i


Ali ÇEL?K
1979 y?l?nda Rize'nin ?yidere ?lçesi,Yaylac?lar Köyünde dünyaya geldi. ?lk,orta ve lise ö?renimini Rize'de tamamlayan ÇEL?K,Samsun Ondokuz May?s Üniversitesi Beden e?itimi bölümünden mezun oldu. Rize Recep Tayip Erdo?an Üniversitesi ?ktisadi ?dari Bilimler Fakültesi  ??letme Yüksek Lisan Mezunu , ?yidere Kaymakaml??? Güre? E?itim Merkezi Müdürlü?ünü ba?ar ile yürüten  Çelik,?uan Spor-Toto Te?kilat? Bayi Kontrolörü, ?yidere Gençlik Hizmetleri ve Spor ?lçe Müdürlü?ü, ayn? zamanda Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu'nun Rize Genel Ba?kanl??? görevini yürüten Ba?kan ÇEL?K  evli ve bir çocuk babas?d?r.

Ald??? E?itim ve Sertifikalar;

Türkiye Futbol Federasyonu UEFA-B Antrenörlük Belgesi
Futsal antrenörlük belgesi 
Sporda fizyolojik testler yard?mc? uzmanl?k Belgesi
Futbol uzmanl?k unvan?
Kano Federasyonu Yard?mc? Antrenörlük Belgesi
Kano Federasyonu Hakemlik Belgesi
Geli?mekte Olan Spor Bran?lar? Federasyonu Rafting Antrenörlük Belgesi
Milli E?itim Bakanl??? ?zcilik Belgesi
Ö?rencilik Dönemi çal??malar?m:

Futbolda uzmanl?k konulu kitab?n haz?rlanmas?
Samsun spor yaz spor okulunda antrenörlük uygulamas?
Ondokuz May?s Üniversitesi Beden E?itimi Bölümü Spor Gazetesi için kö?e yaz?lar?na yönelik çal??ma


 

Bu içerik 3951 kez okundu